fbpx
Strona głównaCenyRynek zbóz i oleistychWedług KOWR: ceny skupu zbóż

Według KOWR: ceny skupu zbóż

W marcu 2018 r. podaż zbóż do skupu na rynku krajowym jest relatywnie mała. Firmy handlowe oferują więcej ziarna niż producenci. Zapotrzebowanie na ziarno ze strony młynów oraz wytwórni pasz pozostaje umiarkowane. Popyt na zboże mógł się zwiększyć w końcu marca z uwagi na większe zapotrzebowanie na pasze dla piskląt. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 19–25 marca 2018 r. za pszenicę konsumpcyjną płacono średnio po 679 zł/t, nieznacznie (o 0,4%) drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 1% wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2% niższa niż przed rokiem.

Wzrost cen pszenicy w porównaniu z poprzednim tygodniem odnotowano również w większości krajów Unii Europejskiej. W dniach 19–25.03.2018 r. za pszenicę konsumpcyjną średnio w UE płacono 165 EUR/t, o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Zboże to było nieznacznie (o 0,2%) tańsze niż przed miesiącem, ale o 2% droższe niż przed rokiem. Cena pszenicy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 161 EUR/t i była o 4% wyższa niż na Słowacji i o 1% wyższa niż w Czechach, ale o 4% niższa niż w Niemczech.

Średnia krajowa cena zakupu żyta konsumpcyjnego, tak jak w poprzednim tygodniu oraz miesiąc wcześniej, ukształtowała się na poziomie 573 zł/t. Jednak w porównaniu z ce-nami sprzed roku zboże to było o 2% tańsze.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego wy-niosła 673 zł/t wobec 663 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena tego ziarna była o 1,5% wyższa od uzyskanej miesiąc wcześniej i o 9% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r.

Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 161 EUR/t, o 1% więcej niż w po-przednim tygodniu i o 3% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku zboże to było o 7% droższe. W Polsce cena jęczmienia wyrażona w euro ukształtowała się na poziomie 160 EUR/t. Cena ta była o 6% niższa niż w Niemczech, ale 14% wyższa niż na Słowacji.

Za kukurydzę w Polsce przeciętnie płacono 647 zł/t, o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 3% więcej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była jednak o 3% niższa niż rok wcześniej.

Przeciętna cena kukurydzy w UE w porównaniu z poprzednim tygodniem uległa obniżeniu o 1,5%, do 162 EUR/t. Jednocześnie zboże to było o 2% droższe niż miesiąc wcześniej, ale o 1% tańsze niż przed rokiem. Krajowa cena kukurydzy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 154 EUR/t. Cena ta była nieznacznie (o 0,2%) niższa od średniej na Węgrzech, ale o 1% wyższa niż na Słowacji.

Źródło: KOWR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.