Wędliny z Osia na Ukrainę

Kolejny polski zakład przetwórczy – Zakłady Mięsne GZELLA z Osia w woj, kujawsko-pomorskim, otrzymał zezwolenie na eksport wieprzowiny na rynek ukraiński. Zakład od 25 lat specjalizuje się w produkcji wędlin i wędzonek opartych na tradycyjnych recepturach charakterystycznych dla rejonu Borów Tucholskich.

Zakłady Mięsne GZELLA działają od sierpnia 1985 roku i od początku firma kieruje się zasadą zachowania tradycyjnych receptur oraz jakością. Zatrudniając ok. 1000 osób stanowią ważny element rozwoju gospodarczego gminy i województwa kujawsko-pomorskiego. ZM GZELLA to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Wysoką jakość produkowanych wyrobów zapewniają normy i reżimy technologiczne, jak GMP – Zasada Dobrej Praktyki Produkcyjnej, tj. kontrola elementów procesu produkcyjnego pod względem utrzymywania parametrów technicznych i technologicznych, GHP – Zasada Dobrej Praktyki Higienicznej, tj. zasady i kontrola ich przestrzegania w zakresie higieny pracy ludzi i utrzymania czystości na wszystkich etapach produkcji oraz wdrożenie zasad HACCP.