Wciąż mniej mleka w unijnych mleczarniach

Po pierwszych 5 miesiącach (dla niektórych państw członkowskich dane za 4 miesiące) roku 2010 dostawy mleka w Unii Europejskiej były o 0,46% mniejsze niż rok wcześniej. Zaważył na tym głównie aż 4,4% spadek w nowych państwach członkowskich (NPCz), gdyż ilość mleka dostarczonego do zakładów w UE-15 wzrosła o ok. 0,2%, czytamy w kwartalnym raporcie FAMMU/FAPA

Dostawy w Niemczech były o 0,3% większe od zeszłorocznych, we Francji zaś – o 0,7% mniejsze, a w Wielkiej Brytanii było pod tym względem stabilnie. O ponad 2% zwiększył się wolumen surowca skupionego w Holandii (w maju odnotowano tam najwyższy w historii poziom dostaw w ciągu miesiąca), a o ponad 1% we Włoszech. Według danych KE, w Polsce dostarczono w tym czasie niemal o 4% mniej surowca, aczkolwiek dane krajowe (GUS) wskazują na nieco mniejsze, ponad 3% tempo spadku dostaw – dane za I półrocze.

Spadek dostaw w sezonie 2009/10

Według wstępnych danych Komisji Europejskiej za zakończony w marcu sezon kwotowy 2009/10 dostawy w całej Wspólnocie były o 0,5% mniejsze niż w poprzednim roku mlecznym. W państwach dawnej UE do mleczarni trafiło wprawdzie o 0,1% więcej mleka, zostało to jednak zniwelowane 3,2% spadkiem w NPCz. Do zniżki doszło mimo ponad 2,4% wzrostu dostaw w Niemczech, a także 1,8% zwyżki w Holandii. Dla odmiany, we Francji do mleczarni trafiło o 2,1% mniej mleka, a w szeregu istotnych krajów (Wielkiej Brytanii, Włoszech) nieznacznie mniej niż rok wcześniej (-0,2% do -0,3%). Dane Komisji dotyczące Polski wskazują na dostawy mniejsze o 1,5%, a według informacji ARR, kwota została wykorzystana w ok. 96%.

Największą, 3,7% dynamikę wzrostu odnotowano w Belgii. Na drugim biegunie znalazła się Bułgaria, gdzie dostarczono aż o 15,4% mniej mleka niż w sezonie 2008/09. Duże spadki cechowały też dostawy w Słowacji (-10%), na Litwie (minus 8,4%), w Rumunii (-7,4%) oraz w Irlandii i na Węgrzech (po 5-6%).

Po raz pierwszy swej kwoty nie przekroczyły Włochy – była ona jednak w minionym roku mlecznym znacznie większa. Mając na uwadze stałe kłopoty Italii z utrzymaniem w ryzach dostawców mleka, Komisja jednorazowo (tylko w sezonie 2009/10) powiększyła Włochom kwotę mleczną o 5%, do jej docelowej wysokości.