Ważne dla zadłużonych rolników

Samorząd rolniczy zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie dotyczące typu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku przy ubieganiu się o pomoc w zakresie przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Do izb rolniczych zgłaszają się rolnicy, którzy chcą skorzystać z tej formy pomocy i mają problem z uzyskaniem dokumentów z banku potwierdzających wysokość zadłużenia.

– Z uwagi na to, iż często ich kredyty są już wypowiedziane i są zajęcia komornicze, banki odmawiają wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wysokość zadłużenia – informuje Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR