Ważne dla producentów wina gronowego

Uwaga producenci wina gronowego lub moszczu gronowego wyrabianego z winogron pochodzących z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski ze zbioru 2008 r., którzy zamierzają wprowadzać swoje produkty do obrotu w roku winiarskim 2008/2009. N

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 145 poz. 915 z 8 sierpnia 2008 r.), w dniu 12 września 2008 r. upływa ostateczny termin wpływu do Agencji:
zgłoszeń wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego przeznaczonego do obrotu (na formularzu Ppw_P1_f1),
informacji o szacunkowej ilości winogron zebranych na terytorium Polski, które zostaną przeznaczone do wyrobu wina oraz szacunkowej ilości i rodzaju win gronowych (na formularzu Ppw_P1_f7) (liczy się data wpływu dokumentów do centrali ARR w Warszawie).

ARR przypomina także, że podmioty, o których mowa powyżej, zobowiązane są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl
Informacji udziela również Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR pod numerem (022) 661-72-72 TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres e-mail:tpi@arr.gov.pl

za ARR, MS/Wrp.pl
foto: WRP