Ważne dla hodowców bydła

Główny Lekarz Weterynarii przypomina rolnikom o możliwości przystąpienia w 2020 roku do realizacji w stadach bydła dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

– W celu przystąpienia do programu należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii do dnia 10 stycznia 2020 roku – informuje GIW.

Celem programu jest rozpoznanie i poprawa sytuacji epizootycznej w odniesieniu do IBR/IPV i / lub BVD MD w stadach objętych programem, spełnienie przez stado wymagań dla uznania za wolne od tych chorób.

Po pozytywnej kontroli lekarza weterynarii, status stada zostanie potwierdzony decyzją administracyjną.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań weterynaryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Źródło: GIW

Opracował: Krzesimir Drozd