Ważna jest jakość rzepaku

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju apeluje do rolników o  jak najszybsze – w miarę technicznych oraz pogodowych możliwości – zebranie pozostałego jeszcze na polach rzepaku oraz bezwzględną konieczność zachowania odpowiednich warunków przechowywania nasion.

W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury przechowalniczej zapewniającej nasionom odpowiednie warunki magazynowania PSPO zaleca  jak najszybsze skierowanie zebranego rzepaku do przerobu.

– Obserwując znacznie gorszą jakość surowca w trakcie tegorocznych żniw istnieje duże ryzyko, że długotrwałe składowanie rzepaku w nieodpowiednich warunkach może doprowadzić do sytuacji, w której nasiona utracą parametry technologiczne – informuje PSPO

Źródło: PSPO