Warzyw będzie więcej

Tegoroczne zbiory warzyw mają być wyższe o 10% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosą 5,5 mln ton, jak wynika z prognoz IERiGZ-PIB. Do zwiększenia zbiorów przyczyni się większa produkcja warzyw gruntowych, która wynika między innymi ze wzrostu powierzchni ich uprawy. Według Instytutu w bieżącym roku areał zasiewów warzyw gruntowych wynosi 213 tys. ha wobec 203 tys. ha w 2010 roku.

Wzrost plonowania
Wzrost powierzchni uprawy warzyw możliwy był dzięki wysokim cenom warzyw, które skłaniały producentów do podejmowania uprawy. Bardziej znaczący wpływ na zwiększenie produkcji ma mieć jednak wzrost plonowania warzyw. Lepsze warunki pogodowe w porównaniu do roku poprzedniego mają sprzyjać poprawie wydajności. Jednak to, jak ukształtują się ostateczne zbiory zależeć będzie od przebiegu pogody w najbliższym okresie.

Paprykowe straty
Zniszczenia, do jakich doszło w wyniku trąby powietrznej w południowej części województwa mazowieckiego, mogą przyczynić się do znacznego spadku zbiorów papryki w kraju. Region dotknięty zniszczeniami uważany jest za polskie zagłębie paprykowe. W powiatach: białobrzeskim, przysuskim i radomskim produkuje się 80-90% krajowej papryki, a produkcja prowadzona jest w około 30 tys. tuneli foliowych. Według informacji medialnych, w wyniku silnych wiatrów w regionie tym zniszczonych zostało około 4 tys. tuneli, głównie z uprawą papryki.

Szklarniowy impas
W 2011 roku obniżyć ma się produkcja warzyw spod osłon, co będzie w głównej mierze konsekwencją kryzysu na rynku warzyw, który dotknął głównie producentów upraw szklarniowych. Zgodnie z prognozami IERiGZ-PIB tegoroczne zbiory warzyw spod osłon wyniosą 715 tys. ton tj. o 6% mniej ni˙z przed rokiem.