Warto zbadać glebę

Znajomość zasobności gleby jest bardzo istotna dla optymalnego wykorzystania potencjału gleby, przy równoczesnym obniżeniu kosztów produkcji i gospodarowaniu w zgodzie z naturą. Profesjonalne badanie gleby przy użyciu technik satelitarnych i odpowiednim doborze automatu pobierającego próby do warunków, oczekiwań klienta a przede wszystkich w celu prawidłowego wykonania badań można wykonać w firmie KAM-ROL.

Badanie gleby wykonywane jest do głębokości 120cm z automatycznym i precyzyjnym podziałem pobranych prób na maksymalnie 3 warstwy. Na podstawie badań gleby i wywiadu w gospodarstwie wyliczane są potrzeby pokarmowe roślin oraz optymalizowane nawożenie w gospodarstwie. Można też uzyskać informacje czy i jaki sprzęt może przynieść najefektywniejsze oszczędności w gospodarstwie.