Wapnowanie kredą

Kreda jest bezwzględnie, najszybciej odkwaszającym nawozem wapniowo-węglanowym, pozwalającym na utrzymanie odpowiedniego pH w glebie.

Po uruchomieniu eksploatacji złoża kredy nawozowej w Mielniku nad Bugiem jest dostępna również w Polsce. Geologicznie, kreda pisząca pochodząca z tego bardzo młodego złoża jest węglanem wapnia powstałym na dnie morza w okresie Maastrychtu górnej (późnej) kredy ok. 70-65,5 mln lat temu.
Jej unikalne właściwości wynikają z relatywnie młodego wieku kopaliny oraz jej organicznego pochodzenia, czego efektem jest wyjątkowe rozdrobnienie i miękkość surowca.
Gwarantuje to wybitną skuteczność odkwaszania, możliwość stosowania niemal przez cały rok i co jest istotne np. uprawach sadowniczych – nie ma potrzeby mieszania tego nawozu z glebą, (jest to konieczność w przypadku innych nawozów wapniowych).

Charakterystyka kredy nawozowej:

 • Forma węglanowa nawozu – CaCO3.
 • Wielkość cząsteczek kredy, średnio 0,002 mm.
 • Amorficzna struktura.
 • 100% rozpuszczalność w ciągu roku.
 • Jest to najtańsza forma nawozu węglanowego pochodzenia naturalnego, dzięki wymienionym właściwościom możliwa do zastosowania w pojedynczej dawce.

Podsumowanie w poniższej tabeli:

&nbps Składniki czynne zasadowo [% CaO] Granulometria[mm] Wartość neutralizacji w % czynnego zasadowo CaO
Kreda mielnicka 50-55 0,002 100
Dolomit 30-37 CaO
+ 8 – 15 MgO
0-2 średnio 35
Wapień 50-55 0-2 Średnio 55

Zalety stosowania kredy:
Kreda nawozowa podnosi pH średnio o 1-1,5 w okresie od 3 miesięcy do 1 roku (szybkość działania zależy od warunków wilgotnościowych i początkowego pH gleby), dzięki czemu:

 • Wpływa na znaczne zmniejszenie nakładów na nawozy mineralne, poprzez poprawienie dostępności dla roślin składników pokarmowych w nich zawartych.
 • Umożliwia rozwój korzeni włośnikowych, odpowiadających za pobieranie składników pokarmowych zawartych w glebie lub dostarczonych z nawozami.
 • Zwiększa odporność roślin na wyleganie.
 • Szybko polepsza strukturę gruzełkowatą gleby, oraz przyspiesza rozkład substancji organicznej, poprzez umożliwienie poprawnego rozwoju korzystnej mikroflory i flory gleby.
 • Znacznie ogranicza rozwój chorób, grzybów, pasożytów i chwastów.
 • Widocznie (nawet do 25%) zwiększa ilość plonu.
 • Zmniejsza nakłady na zabiegi agrotechniczne – nie trzeba jej mieszać z glebą. Kreda jest dostępna zarówno w formie kredy surowej oraz równie szybko rozpuszczalnej formie granulowanej, w tym również w połączeniu z magnezem i siarką. Dzięki takiemu połączeniu niedobory tych ważnych dla roślin mikroelementów w glebie są skutecznie i szybko uzupełniane.

Stosowanie w celu podniesienia pH:

 • W systemie zabiegów pożniwnych i przedzimowych.
 • Pogłównie.
 • Na niską okrywę śniegową (na terenach płaskich i o małym spadku).

Ekonomicznie uzasadnione jest stosowanie kredy surowej Agrocarbu MMP na powierzchnię gleby (bez konieczności jej przemieszania z glebą).

Stosowanie w celu utrzymania pH:

 • Dla utrzymania odpowiedniego pH zaleca się stosowanie formy granulowanej, ze względu na równomierny rozsiew.
 • W przypadku zaobserwowania objawów niedoboru siarki lub magnezu zaleca się doraźnie, pogłównie stosować kredę granulowaną z zawartością obu składników pokarmowych. W celu utrzymania odpowiedniego pH gleby kredę wskazane jest stosować zgodnie z mapami precyzyjnego dawkowania (system GPS), co gwarantuje minimalizację nakładów na proces wapnowania.
 • pH można również utrzymać przez zastosowanie odpowiedniego dodatku kredy surowej do gnojowicy, który to zabieg pozwala jednocześnie wyeliminować odór nawozu organicznego.

Zastosowanie:

 • Wszystkie kategorie użytkowe gleb, łąki, pastwiska.
 • Sady, nawet do kwitnienia.
 • Uprawy roślin warzywnych i ozdobnych.
 • Ziemie i podłoża ogrodnicze.
 • Neutralizacja przykrego zapachu gnojowicy i polepszanie jej właściwości jako nawozu – unikatowa właściwość.
 • Neutralizacja wód gruntowych, rzek i jezior.

Zalecenia:
Stosowanie według zaleceń Stacji Chemiczno – Rolniczych po uprzednim badaniu gleby.

Nawóz posiada pozytywną ocenę Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dopuszczenie do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Dr inż. Bogumiła
Nestorowicz
tel. 600 837695,
Marcin Graniszewski
tel. (22) 525 89 14