fbpx
Strona głównaWiadomości„Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”

„Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o. o. i Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach organizują bezpłatne Spotkanie szkoleniowe pt. „Wapnowanie — gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Spotkanie poświęcone będzie wpływowi wapnowania na plonowanie roślin uprawnych w zmieniających się warunkach klimatycznych. Wykład wygłosi znany rolnikom w całej Polsce prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przedstawione zostaną interesujące wyniki testów z nowym polskim rozsiewaczem do wapna pylistego, przeprowadzone na polach w Małopolsce. Będą podane przykłady jak należy prawidłowo wypełnić wniosek o dotację w sprawie wapnowania regeneracyjnego gleby składany do Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Gościem spotkania będzie również Jarosław Kuźmiński, który przedstawi najnowsze wyniki wdrażanej od wielu lat techniki wapnowania wapnem pylistym na swoich polach w województwie dolnośląskim.

Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest przede wszystkim do środowiska rolniczego województwa Małopolskiego i Śląskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymaga rejestracji on-line poprzez formularz znajdujący się na www.czatkowice.pl


Program bezpłatnego Spotkania szkoleniowego pt. „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”

26.02.2020 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice, ul. Osiedlowa 9.

8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Otwarcie spotkania
Godz. Tytuł prelekcji Prelegent
9:50 – 10:10 Wnioski dla praktyki rolniczej z przeprowadzonych testów nowym rozsiewaczem do wapna pylistego na polach w Małopolsce Łukasz Wasak „UNIA” sp. z o.o.
10:10 – 11:45 Wpływ wapnowania na życie i plonowanie roślin uprawnych   – zalecenia dla praktyki rolniczej Prof. Witold Szczepaniak   Uniwersytet Przyrodniczy

w Poznaniu

11:50 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 12:50 Dobierz wapno dla swojej gleby i skorzystaj z dotacji Andrzej Gmiąt

Kierownik Powiatowego Zespołu

Doradztwa Rolniczego w Brzesku

12:50 – 13:10 Wapno z kopalni w Czatkowicach gwarancją dobrych plonów   i satysfakcji rolników Kamila Polak-Soska

Kopalnia Wapienia „Czatkowice”

13:10 – 13:30 Od techniki do mikrobiologii gleby — moja droga do stabilnych plonów Jarosław Kuźmiński Poltor
13:30 – 13:40 Rolnicy o współpracy z MODR i Kopalnią Wapienia „Czatkowice” Grzegorz Świdergał Eugeniusz Niemiec
13:40 – 14:00    Dyskusja

Zapoznanie się z ofertą Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.