fbpx
Strona głównaWiadomościWapnowanie gleb i użytki zielone

Wapnowanie gleb i użytki zielone

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  5 lipca wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat użytków zielonych oraz zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.

W 2016 r. w bazie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdowało się blisko 840 tys. gospodarstw utrzymujących trwałe użytki zielone (TUZ). Jedynie 28% spośród nich utrzymywało jednocześnie zwierzęta hodowlane. Niemniej jednak powierzchnia trwałych użytków zielonych w tych gospodarstwach wynosiła 51% całej powierzchni TUZ w Polsce.

W trakcie dyskusji posłowie stwierdzili, że taki sposób wykorzystywanie użytków zielonych przez rolników to marnotrawstwo. Podkreślano, że TUZ nie tylko mają znaczenie dla rolnictwa, ale również dla przyrody, niemniej jednak należy znaleźć rozsądne wyjście, ponieważ TUZ nie mogą służyć tylko jako źródło unijnych dopłat dla właścicieli gospodarstw rolnych czy dzierżawców. Zaproponowano, aby uzależnić wypłatę dopłat od liczebności zwierząt w gospodarstwie lub sprzedaży bądź przekazania zielonki potrzebującym rolnikom.

Komisja wysłuchała również informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat żyzności gleb w Polsce i możliwości ich poprawy oraz programów dotyczących poprawy żyzności gleb.

Żyzność gleby uwarunkowana jest czynnikami naturalnymi, m.in. takimi jak uziarnienie skał macierzystych. Około 50% gleb jest wytworzonych z piasków i są to gleby wykazujące małą zasobność w makro- i mikroskładniki oraz wymienną pojemność sorpcyjną, silnie kwaśny i kwaśny odczyn, bardzo dużą przepuszczalność sprzyjającą wymywaniu składników pokarmowych i zakwaszeniu w powiązaniu z małymi zdolnościami retencji wody, co oznacza deficyt wody dla roślin. Żyzność gleb w Polsce uwarunkowana jest sposobem ich użytkowania, a więc potrzebne jest utrzymanie odpowiedniego odczynu gleb przez ich wapnowanie oraz odpowiednie nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi w celu ograniczenia zmniejszania zawartości próchnicy w glebach, szczególnie wytworzonych z piasków. Istotny jest dobór uprawianych roślin (odpowiedni udział roślin motylkowatych), zrównoważone nawożenie mineralne (odpowiednia dawka czas i sposób jej zastosowania) i odpowiednia uprawa gleb (unikanie nadmiernej uprawy gleby). Ponadto resort rolnictwa poinformował, że trwają prace nad przywróceniem dopłat do wapnowania gleb. 56% użytków rolnych jest zakwalifikowanych jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Posłowie podkreślali konieczność zabiegania o poprawę jakości gleb. Wskazano również na niekorzystny wpływ na żyzność gleb spadku hodowli i coraz częstsze hodowle bezściółkowe, które są korzystne i opłacalne dla hodowców, ale nie dla jakości gleby.

Źródło: Sejm RP

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.