Waloryzacja rent i emerytur rolniczych

Podwyższone zostały wszystkie renty i emerytury rolnicze. Jak poinformuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to efekt corocznej waloryzacji, która odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytur i rent wypłacanych przez inne organy emerytalno-rentowe. Kwota emerytury i renty rolniczej została podwyższona o wskaźnik waloryzacji, wynoszący 100,44%, nie mniej niż o 10 zł.

Od 1 marca 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zwaloryzowała1 179 675 emerytur i rent, w tym:99 611 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 8,5% wypłacanych świadczeń), 7 520 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto 1 179 662 emerytury i renty rolnicze zostały podwyższone o 10 zł (99,99%),w tym: 203 385 świadczeń (131 849 emerytur, 41 158 rent z tytułu niezdolności do pracy, 30 378 rent rodzinnych) podwyższono do 1 000 zł – ok. 17%,dla 13 emerytur rolniczych podwyżka o wskaźnik waloryzacji była wyższa od 10 zł (emerytury wypłacane w kwocie powyżej 2 272,73 zł).

Źródło: KRUS