Walny Zjazd ZHKRZ

20 lutego 2018 roku w Stadninie Koni Nowe Jankowice odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych. W obradach, podczas których dokonano wyboru  nowych władz związku,  uczestniczyło  ponad 100 delegatów oraz liczni zaproszeni goście.

– Po wyborze władz delegaci zdecydowaną większością uchwalili niezwykle istotną uchwałę o zniesieniu wstępnej bonitacji młodych ogierów na aukcjach. Uchwała ta w formie wniosku trafi na Walny Zjazd PZHK w maju 2018 roku – informuje Polski Związek Hodowców Koni.

Nowy zarząd ZHKRZ:

  1. Ryszard Pietrzak – Prezes (jednogłośnie)
  2. Andrzej Pelc – wiceprezes
  3. Andrzej Derlecki – sekretarz
  4. Edward Skindzielewski – skarbnik
  5. Jerzy Gawarecki – członek
  6. Rafał Romanowski – członek
  7. Michał Masłowski – członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Tomasz Kawski – przewodniczący
  2. Witold Świątek Brzeziński – sekretarz
  3. Jacek Jagielski – członek

Źródło: PZHK

Opracował: Samuel Skrzysz