Walka o budżet UE 2014-2020

Przedstawiciele sektora rolnego, tuż przez szczytem 7-8 lutego w Brukseli, w czasie którego głowy państw i rządów mają podjąć decyzję odnośnie budżetu UE na okres 2014-2020, podpisali deklarację, w której apelują o silną Wspólną Politykę Rolną (WPR) popartą silnym budżetem UE. Kolejne cięcia w wydatkach stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Aktualny koszt WPR wynosi mniej niż 1% wszystkich wydatków publicznych UE, a korzysta na niej 500 milionów obywateli UE. W szczególności, dzięki WPR konsumenci mogą wybierać pośród bezpiecznej, wysokiej jakości żywności dostępnej po przystępnych cenach. Co więcej, dzięki WPR 26 milionów osób znajduje zatrudnienie w gospodarstwach, a kolejne 10 milionów w sektorach powiązanych, głównie na obszarach
 wiejskich. WPR wpływa również na atrakcyjność krajobrazu, ponieważ rolnicy i leśnicy dbają o trzy czwarte terytorium UE. Jednak nie można zapominać, że rolnicy na całym świecie zmagają się z poważnymi wyzwaniami. 
 
Założenia deklaracji
1. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze apelują do głów państw i rządów o podjęcie decyzji zapewniającej silne ramy finansowe Unii Europejskiej do 2020, na szczycie 7 i 8 lutego 2013 w Brukseli. Europa może wypełniać swoje funkcje jedynie, jeśli zostanie uchwalony jasny plan budżetowy na najbliższe lata.
2. Co więcej, ogólny budżet musi utrzymać budżet na Wspólną Politykę Rolną na aktualnym poziomie w okresie 2014-2020. WPR dostarcza bezpiecznej i zrównoważonej żywności ponad 500 milionom osób w UE. 26 milionów osób znajduje zatrudnienie w gospodarstwach rolnych, a 10 milionów osób pracuje w powiązanych sektorach rolno-spożywczych w Europie. Do pracy, potrzebują oni solidnych ram.
3. Nie można brać bezpieczeństwa żywnościowego za pewnik. Konsumenci w Unii Europejskiej oczekują stabilnych cen żywności, a także najwyższych norm bezpieczeństwa, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Rolnicy mogą sprostać tym wymaganiom tylko jeśli otrzymają godziwą zapłatę za swoje wysiłki.
4. W najbliższej przyszłości rolnicy i ich spółdzielnie będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Zmiany klimatu już powodują coraz gwałtowniejsze burze, coraz dłuższe susze i zmiany w okresie wegetacji. Równocześnie na rynku występują coraz większe wahania. Aby sprostać tym wyzwaniom, rolnicy będą musieli dostosować swoje plany i podjąć nowe inwestycje.
5. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze apelują o silne ramy finansowe Wspólnej Polityki Rolnej. Głowy państw i rządów muszą także wysłać jasny sygnał do ministrów rolnictwa i Parlamentu Europejskiego, kładąc podwaliny pod nową, zrównoważoną politykę rolną, która zapewni bezpieczną przyszłość rodzinom rolników.

Oprac. EG