Walczą z zafałszowaną żywnością

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza kontrole jakości handlowej produktów w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, które stanowią istotny element systemu gwarantowania jakości żywności wprowadzanej do obrotu oraz bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów i producentów. Działania IJHARS obejmują przede wszystkim ochronę konsumentów i walkę z zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, eliminację nieuczciwej konkurencji producenckiej oraz promocję jakości polskiej żywności.


Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu JHARS www.ijhars.gov.pl w zakładce zafałszowane artykuły rolno-spożywcze istnieje możliwość wyszukania decyzji dotyczących zafałszowań artykułów rolno-spożywczych wydanych na podstawie art. 29 (zakaz wprowadzenia do obrotu) oraz art. 40a ust. 1 pkt 4 (nałożenie kary administracyjnej za wprowadzenie na rynek) ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Narzędzia filtrujące pozwalają na wysortowanie informacji wg nazwy producenta, województwa, grupy technologicznej bądź podstawy prawnej – informuje Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Upublicznianie przez GIJHARS informacji dotyczących zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych zapewnia konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: IJHARS