fbpx

Ważne dla grup producentów owoców i warzyw

W Dzienniku Ustaw Nr 16 poz. 121 i 122 z dnia 31 stycznia br. opublikowano dwa bardzo istotne dla sektora ogrodniczego rozporządzenia zapewniające bardzo korzystne warunki uzyskiwania pomocy na inwestycje realizowane przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw.

Pierwsze to Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Drugie to Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Wydanie tych rozporządzeń jest efektem starań Polski na forum Unii Europejskiej zmierzających do uproszczenia wspólnotowych przepisów w zakresie wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Starania Polski znalazły odzwierciedlenie w wydanym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2113/2004 z 10 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. W ślad za zmianami prawodawstwa wspólnotowego, została znowelizowana ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm).

Pomoc finansowa, wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% (w tym 50% z budżetu UE i 25% z budżetu krajowego) kwalifikowanych kosztów inwestycji. Należy podkreślić, iż zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym Państwo Członkowskie jest zobowiązane do udziału w finansowaniu kwalifikujących się kosztów inwestycyjnych w wysokości od 5 do 25%.

Ze względu na stosunkowo niski poziom zorganizowania producentów na rynku owoców i warzyw w Polsce, uznano za uzasadnione, aby poziom wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków krajowych był najwyższym poziomem dopuszczanym przepisami Unii Europejskiej. Zakłada się, że dofinansowanie inwestycji na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło nowy, silny bodziec dla sektora, który zdynamizuje proces powstawania nowych grup producentów owoców i warzyw.

Określona w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokość udzielanej pomocy powinna ułatwić wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw zrealizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych poprawiających ich infrastrukturę techniczną (np. poprzez budowę i rozbudowę powierzchni magazynowej, zakup maszyn i urządzeń służących do sortowania i pakowania owoców i warzyw, zakup specjalistycznych środków transportu).


Źródło: MRiRW
Opr. MS

N

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner