fbpx
Strona głównaPozostałeWażne dla grup producentów owoców i warzyw

Ważne dla grup producentów owoców i warzyw

W Dzienniku Ustaw Nr 16 poz. 121 i 122 z dnia 31 stycznia br. opublikowano dwa bardzo istotne dla sektora ogrodniczego rozporządzenia zapewniające bardzo korzystne warunki uzyskiwania pomocy na inwestycje realizowane przez wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw.

Pierwsze to Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. Drugie to Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości krajowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Wydanie tych rozporządzeń jest efektem starań Polski na forum Unii Europejskiej zmierzających do uproszczenia wspólnotowych przepisów w zakresie wsparcia finansowego dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Starania Polski znalazły odzwierciedlenie w wydanym rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2113/2004 z 10 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2003 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. W ślad za zmianami prawodawstwa wspólnotowego, została znowelizowana ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm).

Pomoc finansowa, wypłacana będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 75% (w tym 50% z budżetu UE i 25% z budżetu krajowego) kwalifikowanych kosztów inwestycji. Należy podkreślić, iż zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym Państwo Członkowskie jest zobowiązane do udziału w finansowaniu kwalifikujących się kosztów inwestycyjnych w wysokości od 5 do 25%.

Ze względu na stosunkowo niski poziom zorganizowania producentów na rynku owoców i warzyw w Polsce, uznano za uzasadnione, aby poziom wsparcia finansowego, pochodzącego ze środków krajowych był najwyższym poziomem dopuszczanym przepisami Unii Europejskiej. Zakłada się, że dofinansowanie inwestycji na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych będzie stanowiło nowy, silny bodziec dla sektora, który zdynamizuje proces powstawania nowych grup producentów owoców i warzyw.

Określona w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokość udzielanej pomocy powinna ułatwić wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw zrealizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych poprawiających ich infrastrukturę techniczną (np. poprzez budowę i rozbudowę powierzchni magazynowej, zakup maszyn i urządzeń służących do sortowania i pakowania owoców i warzyw, zakup specjalistycznych środków transportu).


Źródło: MRiRW
Opr. MS

N

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.