W zakresie systemu sankcji w rolnictwie ekologicznym

W resorcie rolnictwa prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w zakresie systemu sankcji w rolnictwie ekologicznym.

 
Rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia rodzaje nieprawidłowości lub naruszeń przepisów  dotyczących rolnictwa  ekologicznego i minimalne środki , jakie jednostki certyfikujące  są obowiązane stosować , mając na względzie zapewnienie wiarygodności i przejrzystości kontroli w rolnictwie ekologicznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności