W zakresie integrowanej produkcji i integrowanej ochrony roślin

praktyka

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi rekrutację na Studia Podyplomowe w zakresie Integrowanej produkcji (IP) i Integrowanej ochrony roślin. Aktem prawnym stanowiącym podstawę prowadzenia Studiów Podyplomowych w IUNG – PIB w Puławach jest ustawa z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, 7945, poz. 618).

Studia Podyplomowe organizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, realizujące zadania określone w wielu aktach prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślinnej .Jak udało się nam ustalić szczególnym celem jest zapoznanie słuchaczy z osiągnieciami współczesnej nauki w zakresie postępu technologicznego w integrowanej produkcji ziemiopłodów oraz przedstawienie możliwości wykorzystania ich w praktyce wobec rosnących wymagań konsumentów i dużej konkurencji produktów roślinnych na krajowym i światowym rynku zbytu.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być wykładowcy, instruktorzy, doradcy oraz pracownicy administracji państwowej i samorządowej, rolnicy i producenci owoców i warzyw legitymujący sie dyplomami ukończenia studiów wyższych na kierunkach: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub pokrewnych, chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie integrowanej produkcji roślinnej.
Nadzór merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa, w skład, której wchodzą pracownicy naukowi reprezentujący różne dyscypliny naukowe związane z tematyka integrowanej produkcji.

Wykładowcami Studiów Podyplomowych Beda pracownicy naukowi z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Program Studiów obejmuje 210 godzin lekcyjnych i realizowany będzie na dziewięciu 3-dniowych zjazdach odbywających się w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczniemy po zebraniu grupy liczącej około 25 osób. Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu studiów uzyskają „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych” oraz „Zaświadczenie” upoważniające do prowadzenia szkoleń rolników producentów z zakresu Integrowanej produkcji (IP), Integrowanej ochrony roślin i środków ochrony roślin – informuje prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Obi oba
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności