W zakresie dzierżawy ziemi rolniczej

Rolnicy z Pomorza apelują o podjęcie działań zmierzających do ustalenia i egzekwowania bardziej rygorystycznego prawa w zakresie dzierżawy ziemi rolniczej.

Konieczne jest przede wszystkim rozwiązanie problemu pobierania dopłat bezpośrednich, przez osoby z układu: właściciel – dzierżawca. Obowiązujące w tym zakresie prawo wyraźnie wskazuje beneficjenta dopłat: uprawiającego ziemię.
– Niestety, wydzierżawiający w większości przypadków zatrzymują dopłaty dla siebie. Kompetencje kontrolne w tym zakresie winna mieć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – mówi Zenon Bistram, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej.