W UE najdroższa jest energia

We wrześniu ceny produkcji przemysłowej w 27 krajach UE wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do sierpnia br., a w strefie euro o 0,3 proc. – informuje Eurostat. W sierpniu spadły one w obu strefach o 0,2 proc.

W porównaniu z wrześniem 2010 roku, w tym roku ceny producentów były wyższe o 6,9 proc. w UE-27 i o 5,8 proc. w UE-17.

We wrześniu br. w UE-27 wzrosły (w relacji do sierpnia) niemal wszystkie ceny głównych grup wyrobów przemysłowych, w tym najbardziej energii (o 1,3 proc.), na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej pozostały jedynie ceny dóbr pośrednich.

W największym stopniu ceny dóbr przemysłowych zwiększyły się we wrześniu na Węgrzech (o 1,7 proc.), Cyprze (1,1 proc.), Litwie i w Wlk. Brytanii (po 1 proc.), a najmniej w Irlandii i na Malcie (+0,1 proc.). Spadek tych cen wystąpił w Szwecji (-0,8 proc.), Finlandii (-0,2 proc.) i na Łotwie (-0,1 proc.), a pozostawały one stabilne w Słowenii. W Polsce odnotowano 0,7 proc. wzrost.

W porównaniach rocznych, największy wzrost w UE we wrześniu br. miały ceny energii (aż o 14,3 proc.) i dóbr pośrednich (+5,3 proc.), a spośród krajów – Wlk. Brytania (+13,2 proc.), Litwa (+12,2 proc.), Dania (+8,6 proc.) oraz Grecja (+8,1 proc.), natomiast najmniejszy Słowacja (+2,6 proc.) i Słowenia (+3,6 proc.), przy ich spadku w Szwecji (-0,3 proc.). W Polsce ceny te wzrosły o 7,3 proc
Źródło: wnp.pl (Piotr Stefaniak)