W UE nadal dominuje produkcja jaj w klatkach

Badania rynkowe wskazują, że w 2009 r. odsetek kur niosek hodowanych w klatkach w UE obniżyłsię do 71% z 74,4% w 2008 r. Z całej populacji niosek w państwach Wspólnoty 29% utrzymywanow systemach alternatywnych, z czego 17,1% w chowie wolnowybiegowym (14,3% w 2008 r.),9,2% w chowie ściółkowym (8,9% w 2008 r.). Jedynie 2,7% jaj w UE pochodziło w ubiegłym roku z hodowli organicznej (2,5% w 2008 r.).

Udział systemów alternatywnych w produkcji jaj spożywczych w UE różni się w zależności od kraju. W 2009 r. aż 95% jaj z Austrii pochodziło z chowu alternatywnego, w Niemczech 63%, a w Szwecji – 61%. Od początku 2010 r. cała produkcja jaj w Niemczech pochodzi z systemów alternatywnych. W państwach z południa i wschodu Europy, większość kur niosek przetrzymywana jest w systemach klatkowych. Od 2012 r. konwencjonalne klatki dla niosek zostaną wycofane w całej UE i zastąpione klatkami udoskonalonymi lub systemami alternatywnymi.

Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności