W tym roku Polak zje średnio 3 kg mięsa wieprzowego więcej niż w 2013 roku

Ceny mięsa wieprzowego spadają – pod koniec września średnia cena zakupu żywca wieprzowego była o jedną piątą niższa niż przed rokiem.

To efekt większej podaży na rynku. Z racji niższych cen rośnie konsumpcja czerwonego mięsa – według prognoz Agencji Rynku Rolnego w tym roku ma wynieść 38,5 kg na osobę wobec 35,5 kg w 2013 roku. Polacy kupują więcej tego mięsa, bo ceny spadają.

AT za Newseria Biznes