W trosce o uprawy ziemniaków

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie roślin, których uprawianie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie na tym terytorium mogą wykonywać podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Celem rozwiązań przyjętych w projektowanym rozporządzeniu jest ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się w Unii Europejskiej agrofagów stwarzających zagrożenie dla upraw ziemniaków.

Istotne dla Polski jest bowiem ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów atakujących rośliny ziemniaka (w tym bakterii clavibacter sepedonicus i ralstonia solanacearum, nicieni z rodzaju globodera, grzyba synchytrium endobioticum, chrząszczy z rodzaju epitrix). Profesjonalną uprawą ziemniaka w Polsce zajmuje się bowiem około 46,5 tys. producentów rolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności