W sprawie zatrudniania cudzoziemców

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie możliwości uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników.

Zdaniem KRIR procedury obowiązujące przy ubieganiu się o zatrudnienie pracowników sezonowych są zbyt skomplikowane i pracochłonne. Rolnicy zatrudniają pracowników sezonowych w okresach nasilonych prac polowych i w tym terminie prace związane ze zbiorem plonów oraz ich sprzedażą są dla rolników najistotniejsze. Jak podkreśla samorząd rolniczy załatwianie spraw urzędowych związanych ze zgodą na pobyt cudzoziemców odrywa producentów od spraw najistotniejszych.

– Problemem dla rolników jest też konieczność płacenia podatku za zakwaterowanie pracowników. Rolnicy często umożliwiają zamieszkanie pracownikom bezpłatnie na terenie gospodarstwa. W tej sytuacji wyliczanie podatku zmusza rolnika do sztucznego ustalania kosztu zakwaterowania, aby spełnić przepisy – informuje KRIR.

Źródło: KRIR