W sprawie wycinki drzew

Dolnośląska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Środowiska o zmianę obowiązujących regulacji prawnych, w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości rolnych dokonywania prac porządkowo-pielęgnacyjnych związanych z usuwaniem chorych, uschniętych drzew powalonych na terenie lasów i posesji gospodarstw rolnych oraz drzew i krzaków uniemożliwiających utrzymanie cieków wodnych we właściwym stanie.

Zdaniem DIR aktualnie obowiązujące przepisy znacznie utrudniają możliwość usuwania drzew chorych, uschniętych oraz powalonych na terenie posesji gospodarstw rolnych oraz przy ciekach wodnych. Uzyskanie zgodny wydanej przez właściwe urzędy jest czasochłonne, a sytuacja często wymaga szybkiego działania w związku z potrzebą „uprzątnięcia” drzewa stwarzającego zagrożenie.

Obecnie poważnym problemem jest brak możliwości usuwania drzew z rowów i innych cieków wodnych. Nie daje to możliwości utrzymania ich w należytym stanie, jest powodem podtopień, zalań i wymoknięć między innymi upraw.

W naszej ocenie należy rozważyć możliwość nałożenia obowiązku usuwania drzew zaburzających bieg i ograniczających przepustowość cieków wodnych. Powszechne dzisiaj są problemy z koszeniem skarp, z dojazdem koparką do cieku w celu oczyszczenia jego dna. Nie ma regulacji nakazujących utrzymywanie w odpowiednim stanie dojazdu do rowów. A to jest dodatkowe utrudnienie ograniczające możliwość utrzymania przepustowości rowów i utrzymania ich należytej sprawności. Zdarzało się wielokrotnie, że czyszczący uszkadzali dreny podczas pracy ponieważ drzewa uniemożliwiały prawidłowe wykonanie działań porządkowych. Taki stan powoduje dodatkowe utrudnienia i uszkodzenia istniejącej infrastruktury – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W ocenie prezesa DIR powinien obowiązywać obligatoryjny obowiązek wycięcia zbędnych drzew zaburzających funkcjonowanie cieków wodnych przez posiadaczy gruntów sąsiadujących z ciekiem lub możliwość wyegzekwowania od gminy oczyszczenia tego terenu. Warto się zastanowić nad zmianą przepisów, umożliwiającą przy okazji wykonywanych prac porządkowych pozyskanie przez porządkujących gałęzi z wycinanych drzew.

Należy rozważyć możliwość wycinki drzew rosnących w odległości do 3 metrów od brzegu cieku w celu uzyskania dojazdu i utrzymania należytego stanu rowów. Powinno się mieć możliwość dokonywania wycinki drzew rosnących w ww. miejscach bez konieczności wnoszenia o pozwolenia na ich usunięcie, a wszystko, co rośnie w rowie należy traktować jak chwast i powinno być z niego usuwane – dodaje Leszek Grala.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności