W sprawie wcześniejszych wypłat płatności powierzchniowych

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, w związku z licznymi postulatami rolników – producentów trzody chlewnej z terenu województwa śląskiego, wnioskuje do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyspieszenie wypłat płatności powierzchniowych dla rolników, którzy w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyeg otrzymali decyzję lekarza powiatowego o likwidacji stada trzody. N

– Sytuacja ekonomiczna w tych gospodarstwach jest bardzo trudna, ponieważ po likwidacji stad, co w województwie śląskim miało miejsce najwcześniej w stosunku do pozostałych województw, najwcześniej wystąpiły negatywne skutki rynkowe związane z realizacją tego programu. W większości tych gospodarstw likwidacja stada trzody nastąpiła w lipcu i sierpniu bieżącego roku, a biorąc pod uwagę zasady dezynfekcji i karencji po likwidacji stada rolnicy ci obecnie są w fazie nowych stad podstawowych lub stad towarowych. Najwcześniejsze wpływy z odnowionej produkcji trzody w tych gospodarstwach mogą nastąpić dopiero pod koniec I kwartału 2009 r., sytuacja tych gospodarstw jest tym bardziej trudna, że odnawianie stad zbiegło się w czasie z gwałtownym wzrostem cen materiału hodowlanego oraz ogólnym wzrostem kosztów produkcji rolnej. Uzasadnia to postulat przyspieszenia wypłat płatności powierzchniowych dla tych gospodarstw, tak jak to ma miejsce w przypadku gospodarstw dotkniętych suszą w 2008 roku – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Opracował: WOC
foto: Wrp.pl