W sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka

Prezentujemy apel Krajowego Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych do innych organizacji rolniczych o wspólnotowe działania w sprawie walki o poprawę sytuacji na rynku mleka

“Apel KZRKIOR, aby rozpocząć wspólnotowe działania!
W przeddzień spotkania w Parlamencie Europejskim pomiędzy zawodowymi organizacjami sektora mleczarskiego, KZRKIOR wraz z innymi organizacjami członkowskimi COPA i COGECA, wzywają do działań na poziomie europejskim.

W kontekście bezprecedensowego kryzysu w jakim znajduje się od kilku miesięcy sektor mleczarski, Europa nie może pozostać bez odpowiedzi. Mimo licznych ostrzeżeń i wspólnych obserwacji trudnej sytuacji producentów mleka, organy decyzyjne nie słyszą naszych wezwań. Żadne zobowiązanie w zakresie stabilizacji wolumenów nie wydaje się możliwe do zrealizowania, aby pomóc producentom i całej branży w przezwyciężeniu tego kryzysu.

Przy niedostosowanej WPR, pozbawionej spójności, istnieje ryzyko, że nasz potencjał mleczarski zostanie zniszczony: 20% producentów mleka jest dziś poważnie zagrożonych!

Europa potrzebuje jednakże tego potencjału, ponieważ rokowania rynku są pozytywne w perspektywie długoterminowej. Obecna nierównowaga na rynku światowym jest spowodowana tylko przez 1% różnicy między podażą i popytem: stabilizacja produkcji po prostu wróci do zdrowej równowagi i wzrostu gospodarczego dla wszystkich.

Niestety europejska postawa wraca dziś do promowania niezgody w zakresie tego sektora. Prawo dżungli nie jest konstruktywne, ani nie przynosi dodatkowej wartości; jest to niekorzystne i ostatecznie doprowadzi do zagłady naszego sektora europejskiego, jeżeli żadna decyzja nie zostanie zrealizowana na poziomie wspólnotowym.

KZRKIOR wraz z innymi europejskimi organizacjami wzywają w związku z tym europejskie władze do:

  • ustanowienia europejskiego budżetu na przejście kryzysu, który byłby dostępny dla operatorów pod warunkiem, że istniałoby z ich strony zaangażowanie w ramach stabilizacji produkcji mleka, zgodnie z artykułem 222″.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności