W sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych uważa, że w 2020 r. zwrotem powinien być objęty cały podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który obecnie wynosi 1,17 zł przy średnim zużyciu ON/ha, które wynosi 126 l ON/ha.

W opinii Związku proponowana w rozporządzeniu Rady Ministrów stawka w wysokości jedynie 1 zł na litr oleju jest zdecydowanie zbyt niska, biorąc pod uwagę aktualne – wysokie i wciąż rosnące – koszty produkcji rolnej w naszym kraju, jak również anomalie pogodowe powodujące znaczące straty w plonach.

W ocenie PZPRZ, propozycja przedstawiona obecnie przez rząd absolutnie nie przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji rolnej – o czym wspomina się w załączonym uzasadnieniu.

– Uważamy również, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha. Jest to średnia zużycia ON na hektar. PZPR docenia decyzję zwiększającą liczbę litrów objętych zwrotem podatku akcyzowego do 100 l ON/ha oraz zwrot podatku uwzględniający DJP bydła. Stawka 100 l ON/ha jest nadal zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym. Związek przeprowadził szczegółowe wyliczenia w oparciu o dostępne publikacje naukowe – mówi Stanisław Kasperczyk, prezes zarządu PZPRZ.

Źródło: PZPRZ

Opracował: Samuel Skrzysz