W sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności

Copa i Cogeca pochwaliły  przyjęcie przez bułgarską prezydencję konkluzji w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Konkluzje te podkreślają znaczenie utrzymania płatności bezpośrednich dla rolników, które są kluczowym elementem wsparcia dochodów i zarządzania ryzykiem, co popierają Copa i Cogeca.

– Konkluzje te uzyskały wsparcie wielu ministrów rolnictwa UE i są spójne z wieloma z naszych postulatów, zwłaszcza tych, zgodnie z którymi nowy model realizacji musi być źródłem prawdziwego uproszczenia dla rolników. Uproszczenie jest naszym głównym priorytetem – mówi Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Na spotkaniu z prezydencją bułgarską  Magnusson podkreślił, że plan Komisji w zakresie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności jest naszym zdaniem dobrym punktem wyjścia. Nacisk położony na rolnictwo jest pozytywnym sygnałem, gdyż może poprawić konkurencyjność sektora i pozwolić rolnikom zwiększyć produkcję przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów. Zwrócono też  uwagę na ukierunkowane wsparcie trafiające do prawdziwych i aktywnych rolników, co należy również do priorytetów Copa i Cogeca

– Potrzebujemy jednak dodatkowych wyjaśnień na temat nowego modelu realizacji i nowej zielonej architektury. Konieczne wydają się gwarancje, że WPR pozostanie w pełni wspólnotową polityką, bez renacjonalizacji WPR, podpartą silnym budżetem – dodaje  Magnusson.

Źródło: Copa – Cogeca