W sprawie podziału unijnej pomocy dla mleczarstwa

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, tak jak wcześniej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych opowiadają się za ograniczeniem liczby beneficjentów unijnej pomocy dla mleczarstwa. Mowa o kwocie 20 211 209 euro, które mają stanowić pomoc dla producentów mleka.

Pieniądze te nie są w żaden sposób adekwatne do potrzeb i choć kryterium podziału środków unijnych uwzględniało wielkość krajowej kwoty mlecznej poszczególnych państw, to zastosowanie takiego sposobu podziału funduszy nie gwarantowałoby osiągnięcia celu pomocy – gospodarstwa dotknięte przez kryzys nie odczułyby nawet tej pomocy. Z takiego założenia wyszedł rząd oraz organizacje zrzeszające rolników i producentów mleka. Zawężając ilość beneficjentów rząd postulował zastosować kryterium wiekowe (40 lat byłoby górną granicą przydziału środków) bądź uzależnienie pomocy od wielkości limitów produkcyjnych (od 50 tys. do 200 tys. kg rocznie). Szacunkowo gospodarstwa mleczne otrzymałyby wówczas od około 1000 do 3000 zł. KRIR proponuje natomiast objąć pomocą jedynie południowo – wschodnie województwa Polski.

PFHBiPM, w swoim stanowisku przedstawionym rządowi 25 stycznia tego roku, proponuje inne rozwiązanie: pomoc mieliby otrzymać wszyscy rolnicy, którzy posiadają limit produkcyjny powyżej 50 tys. kg (bez górnej granicy ilościowej). Ponadto przedstawiciele producentów mleka proponują, aby pomoc przydzielania była wszystkim w równej kwocie, z pominięciem kryterium wielkości rocznego limitu produkcyjnego.

157 973 producentów mleka nie otrzymałoby wówczas wsparcia. Federacja nazywa w dokumencie przesłanym do MRiRW swoje stanowisko: sprawiedliwym podziałem przyznanej kwoty pieniężnej na wszystkich producentów mleka, którzy wg art. 1 cyt. rozporządzenia Komisji UE “w wyniku kryzysu na rynku mleka ponieśli dotkliwe straty”, a ponadto rejestrowaną wielkością produkcji mają szansę utrzymania się na rynku mleka” oraz “posunięciem zgodnym z przyjętą ideą konsolidacji sektora mleczarskiego odnoszonego nie tylko do przetwórców ale również do producentów mleka”.