W sprawie paliwa rolniczego

Kancelaria Sejmu RP przekazała do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w ramach prowadzonych konsultacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowelizacja zakłada zwiększenie limitu zwrotu części kosztów związanych z zakupem paliwa rolniczego dla gospodarstw produkujących zwierzęta poprzez podwyższenie przelicznika średniego zużycia do 100 l/ha użytków rolnych. 10 marca br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ustosunkował się do propozycji przesyłając pisemną opinię.

Samorząd rolniczy pragnie zwrócić uwagę, iż prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy w omawianym zakresie powinny być również okazją do przeprowadzenia aktualizacji faktycznych kosztów zakupu paliwa rolniczego i ich stosunku do osiąganych przez producentów dochodów. Obserwowany od dłuższego czasu spadek opłacalności produkcji rolniczej w sposób niekorzystny odbił się na tych proporcjach, dlatego należałoby rozważyć również zwiększenie wartości stałej średniego zużycia paliwa branej obecnie pod uwagę przy określaniu limitu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego.

Ponadto, zgodnie z wyliczeniami Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (prezentacja dr inż. Aleksandra Muzalewskiego pt. Jak wzrost cen oleju napędowego wpłynął na wzrost kosztów produkcji w rolnictwie”, 2008 r.) wg stanu na koniec 2007 roku szacunkowe zużycie paliwa w rolnictwie przez wybrane grupy środków energetycznych wyniosło 126 litrów/ha użytków rolnych. Wartość ta zatem nie koresponduje zarówno z obowiązującym obecnie przelicznikiem jednolitym (86), jak i zaproponowanym w projekcie ustawy przelicznikiem dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą (100). W świetle powyższego, Zarząd KRIR wniósł o rozważenie możliwości zwiększenia wartości średniego zużycia paliwa stosowanej przy obliczaniu limitu zwrotu podatku akcyzowego za zakupione paliwo rolnicze zarówno dla gospodarstw zwierzęcych, jak i gospodarstw o profilu produkcji roślinnej.

Źródło: Adam Stępień, Krajowa Rada Izb Rolniczych,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności