W sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze

W sprawie okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Finansów o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, regulowanym ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nakłada ona obowiązek ubezpieczenia właścicieli wszystkich pojazdów.

KRIR postuluje o umożliwienie okresowego, np. półrocznego ubezpieczenia OC na ciągniki oraz przyczepy rolnicze. Jak zaznacza samorząd rolniczy, znaczna część takich pojazdów jest użytkowana tylko przez pewną część roku, co związane jest z sezonowością prac w rolnictwie.

Źródło: KRIR