W sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców

Żniwa 2020 - krajobraz żniwny

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do ministra rolnictwa w sprawie nowych zasad zatrudniania obcokrajowców do prac sezonowych z prośbą o złagodzenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w rolnictwie.

Rolnicy z łódzkiego zwracają uwagę na wysokie koszty uzyskania zezwolenia na pracę sezonową (koszt tłumaczenia umowy o pracę, umowy użyczenia kwatery, kilkukrotna wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu załatwienia niezbędnych formalności, trudny oraz drobiazgowy i sformalizowany formularz zgłoszenia i duża ilość niezbędnych załączników), przeciągające się procedury (aby uzyskać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca – procedura trwa do 14 dni, poprzednio na załatwienie sprawy wystarczyło 10 minut),, że występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia limitów ilości zatrudnionych pracowników przez  producenta rolnego oraz że zmiany w ustawie powodują dużą restrykcyjność w stosunku do innych krajów.

IRWŁ uważa, że znaczne podwyższenie kosztów oraz dostępności siły roboczej w pracach sezonowych w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie przełoży się na wzrost kosztów i ograniczenie polskiej produkcji, a także spowoduje spadek konkurencyjności naszych produktów kierowanych na eksport.

Źródło: IRWŁ