W sprawie neonikotynoidów

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowczy głos Polski podczas spotkania Stałego Komitetu Komisji Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w zakresie niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (imidachlopryd, chlotinaidyna i tiametoksam), które odbędzie się w Brukseli w dniach 22-23 marca br.

Zdaniem samorządu rolniczego, decyzje regulacyjne nie mogą być podejmowane na podstawie niezatwierdzonego projektu wytycznej w sprawie oceny ryzyka środków ochrony roślin dla pszczół, krytykowanego przez większość państw członkowskich. W tej sprawie polskie izby rolnicze interweniowały już w grudniu 2016 r., wraz z izbami rolniczymi z Węgier i Czech przesyłając pismo do Komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności V. Andriukaitisa, do wiadomości m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w listopadzie 2016 r. wspólnym pismem z innymi organizacjami rolniczymi do Podsekretarz Stanu w MRiRW Ewy Lech.

Komisja Europejska zapowiedziała, że w najbliższych dniach przedstawi konkretną propozycję restrykcji dla niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów (do ochrony roślin w Polsce kluczowe są zaprawy dla buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych) do dyskusji państw UE w dniach 22-23 marca br., co oznacza, że Komisja chce podejmować decyzje na podstawie projektu wytycznej ws. pszczół. Takie postępowanie Komisji Europejskiej, zdaniem izb rolniczych, podważa zaufanie do praktyki regulacyjnej UE.

Samorząd rolniczy wyraził przekonanie, że stosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów znacząco zmniejsza zużycie środków chemicznych, co mniej obciąża środowisko i zmniejsza koszty produkcji, co np. ewidentnie widać w ochronie rzepaku ozimego w Polsce bez tych zapraw. Ponadto, czołowi polscy naukowcy prognozują podobny scenariusz w przypadku innych upraw, do ochrony których jeszcze dostępne są zaprawy. Stąd, w imię rozwoju integrowanej ochrony roślin – pożądanej również z punktu widzenia bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin dla pszczół – oraz troski o konkurencyjność polskiego rolnictwa, nie można pozwolić na wycofanie zapraw dla buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż ozimych na podstawie niewiarygodnych kryteriów regulacyjnych – informuje KRIR.

Źródło: KRIR