fbpx

W sprawie kontyngentu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy

Prezentujemy odpowiedź Stelli Kyriakides, komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności na pytania posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela, złożone Komisji Europejskiej w sprawie kontyngentu bezcłowego zbóż i kukurydzy z Ukrainy na teren UE.

1.Czy Unia Europejska kontroluje import i dokonuje sprawdzenia używania substancji            czynnych takich jak: atrazyna, eptc, karbofuran, linuran, propachlor i symazyna w              towarach importowanych z Ukrainy?

Samasz loteria - baner

2. Jakie działania ma zamiar podjąć Unia Europejska w związku z powyższymi                        informacjami?

3. Jak Unia Europejska ocenia możliwość partycypacji kosztów prowadzenia badań                 laboratoryjnych z poszczególnymi państwami unijnym, będącymi końcowymi odbiorcami     towarów?

– Zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli urzędowych żywności i paszy określonymi w rozporządzeniu (UE) 2017/625 właściwe organy państw członkowskich regularnie przeprowadzają kontrole urzędowe w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością w odniesieniu do towarów wprowadzanych na terytorium Unii z państw trzecich. Na państwach członkowskich spoczywa także obowiązek zapewnienia właściwego finansowania tych kontroli.

W rozporządzeniu 396/2005 ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP), które gwarantują, że żywność wprowadzana do obrotu w UE jest bezpieczna dla konsumentów. Ustanawia ono także skoordynowany wieloletni unijny program kontroli i wieloletnie krajowe programy kontroli, które obejmują kontrole żywności przywożonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

W 2017 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności sporządził sprawozdanie z analizy 247 próbek żywności z Ukrainy. 98,8% z nich było albo wolnych od możliwych do zmierzenia pozostałości (87,9%), albo zawierało śladowe ilości nieprzekraczające NDP (10,9%). NDP zostały przekroczone w 1,2% pobranych próbek. W przypadku kukurydzy zbadano 10 próbek pod kątem atrazyny, karbofuranu, linuronu i symazyny. Ilość tych substancji nie przekroczyła NDP.

– Państwa członkowskie Unii Europejskiej określają zakres krajowych programów kontroli, skupiając się na tych produktach, które mogą stanowić większe ryzyko dla bezpieczeństwa konsumentów. Informacje przedstawione przez Szanownego Pana Posła zostaną przekazane państwom członkowskim, które mogą zechcieć uwzględnić je przy określaniu zakresu krajowych programów kontroli.

– W przypadkach, w których kontrole przywozu nie są zharmonizowane na poziomie unijnym, właściwe organy państw członkowskich regularnie przeprowadzają kontrole urzędowe wszystkich podmiotów w oparciu o ocenę ryzyka oraz z właściwą częstotliwością. Na nich również spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego finansowania tych kontroli.

Stella Kyriakides, unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Źródło: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela

Opracował: Samuel Skrzysz

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.