W sprawie dodatkowych opłat – pierwsze koty za płoty

30 przedstawicieli sieci handlowych oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji spotkało się 03. 11. 2009 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, aby rozmawiać o trudnym dla obu stron temacie: opłatach, zwanych półkowymi”, którymi sieci handlowe obciążają dostawców produktów.”

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – związek rewizyjny wraz z Ministerstwem Rolnictwa doliczyli się prawie trzydziestu różnych opłat, jakich od producenta żądają sieci, tłumacząc się obopólnym dobrem. Rozmowa nie zakończyła się ustaleniem wspólnego stanowiska w tej sprawie. Handel nie odda łatwo tego kawałka tortu, jakim są dodatkowe wpływy i oszczędności z tytułu nadobowiązkowych opłat – stwierdza Waldemar Broś, Prezes KZSM. – Podejrzewam, że nie będzie łatwo negocjować z sieciami. Ważne jest jednak, że po miesiącach walki o zainteresowanie się tematem, coś się ruszyło. Następne spotkanie – za miesiąc. Być może będzie ono rozstrzygające.
Koordynator Branżowego Zespołu ds. Rozmów z Sieciami, Pan Andrzej Szczepański zauważył jednak: Zmiany muszą nastąpić. Wynikną one m.in. z rezolucji PE, nakazującej uporządkować kwestie współpracy producentów z sieciami oraz z zaleceń KE w sprawie stworzenia kodeksu etyki handlowej. Konieczne są też zmiany legislacyjne. Dokonali ich już Czesi i Węgrzy. Właściciele sieci wyczuwają chyba, że sprawy zabrnęły za daleko, bo są gotowi na rozmowy. Będziemy je jednak prowadzić indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych sklepów.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że sieci powzięły już środki zaradcze względem powszechnej krytyki procederu opłat półkowych: w podpisywanych na przyszły rok umowach z producentami zamieszczana jest klauzula zamawiania usługi” (np. “zamawiam usługę elektronicznego przesyłu danych”), ażeby w ten sposób ominąć przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Do grupy opłat tzw. “półkowych”, należą m.in. opłaty “za usługi promocyjne i reklamowe”, “usługi marketingowe” (tak, jakby takowe usługi były jakąś egzotyką w placówce handlowej). Producenci płacą także często za “wprowadzenie nowego asortymentu” oraz “umieszczenie towaru na półce”, “elektroniczny przesył danych” czy “za urodziny sklepu”. Warto zauważyć, że wszelkie promocje oraz przeceny również pokrywane są z kieszeni producenta. Udział dodatkowych opłat w ogólnym obrocie handlowym producenta z sieciami stanowi nawet do 30% tego obrotu.”