W ramach programów rolno – środowiskowo – klimatycznych

W związku z likwidacją w roku 2017 płatności do roślin wysokobiałkowych na przyoranie  Świętokrzyska Izba Rolnicza wnioskuje o objęcie kwalifikacją całego kraju do pakietu Ochrona gleb i wód w ramach programów rolno – środowiskowo – klimatycznych.

Do tej pory pakiet Ochrona gleb i wód – międzyplony można było realizować tylko na obszarach zagrożonych erozją wodną oraz na obszarach o niskiej zawartości próchnicy.

Pakiet  ten odgrywa ważną rolę w ochronie gleby przed erozją wietrzną – osłaniając glebę od wczesnej jesieni do wiosny następnego roku oraz przed erozją wodną – za pomocą pozostawionego mulczu zapobiega wymywaniu substancji organicznych i cząstek ilastych z gleby. Nieocenioną rolę odgrywają w ochronie wód, zapobiegając przedostawaniu się nawozów i środków ochrony rośllin do wód powierzchniowych i podziemnych – informuje izba rolnicza.

Źródło: ŚIR