fbpx

W ramach Platformy Żywnościowej – obrót pszenicą na Rynku Towarów Rolno – Spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapowiada, że w marcu bieżącego roku będzie już możliwy obrót pszenicą na Rynku Towarów Rolno – Spożywczych, który jest tworzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. w ramach strategicznego projektu „Platforma Żywnościowa“.

Warunkiem wprowadzenia do handlu na giełdzie konkretnej partii danego towaru będzie jej złożenie w Magazynie Autoryzowanym (świadczącym lub nieświadczącym usług przechowywania) oraz zaewidencjonowanie w systemie e-RTRS przez ten Magazyn. Przed przyjęciem i zaewidencjonowaniem danej partii towaru, Magazyn Autoryzowany musi potwierdzić jej zgodność z wymogami jakościowymi określonymi przez Giełdę.

Samasz loteria - baner

Magazyny Autoryzowane są jednym z podstawnych elementów funkcjonowania Platformy Żywnościowej. To sieć profesjonalnych magazynów zorganizowana na zasadach określonych przez Giełdę. Celem funkcjonowania SMA jest zapewnienie możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie.

Rola magazynów autoryzowanych jest kluczowa dla funkcjonowania RTRS, gdyż wyłącznie towar składowany w takich magazynach będzie mógł być przedmiotem
obrotu na tym rynku. Uczestnictwo magazynów w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniej autoryzacji magazynu i zawarcia z Giełdą stosownej umowy w uproszczonym trybie, na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

pszenica
Jak podkreśla KOWR przystąpienie do powstającej sieci Magazynów Autoryzowanych stanowi dla właścicieli magazynów doskonałą szansę rozszerzenia działalności o świadczenie usług przechowywania zbóż uczestnikom nowego rynku rolnego, a także możliwość zdywersyfikowania dotychczasowych form handlu, poprzez wykorzystanie nowego kanału zbytu dla własnego towaru. Do końca sierpnia 2020 r. dołączenie do systemu będzie bezpłatne.

Giełda oferuje do wyboru dwie opcje uczestnictwa w tym systemie jako:

  • Uczestnik SMA świadczący odpłatnie usługi przechowywania zbóż należących do innych podmiotów działających na RTRS, przy czym uczestnik taki zachowuje również prawo do oferowania na Giełdzie własnego towaru,

albo,

  • Uczestnik SMA nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje.

Źródło: KOWR

Opracował: Krzesimir Drozd

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.