W ramach inicjatywy Leade

W MRiRW prowadzone są pracami nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 a także aktualizacją wytycznej MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt rozporządzenia ma wejść w życie w połowie września 2016 roku.

Według nowych  przepisów do wniosku o przyznanie pomocy potrzebna będzie decyzja środowiskowa. Określony zostanie wymóg osiągnięcia 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Z dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej będzie mógł  skorzystać wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

Korzystając z dofinansowania na założenie działalności konieczne będzie spełnienie jednego z dwóch warunków, tj. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i utrzymanie go przez okres dwóch lat od otrzymania końcowej płatności.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności będzie wypłacane w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 80 % po podpisaniu umowy i założeniu działalności, druga w wysokości pozostałych 20 % po realizacji operacji oraz poniesieniu co najmniej 90% kosztów na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych założonych w biznesplanie.

Źródło: PLGR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności