W Polsce więcej bydła

W pierwszych czterech miesiącach 2015 roku, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej wyprodukowano więcej bydła niż przed rokiem.

Według Komisji Europejskiej w okresie od stycznia do kwietnia 2015 r. kraje Wspólnoty (UE-28) wyprodukowały o 3,9% więcej bydła (w tonach) niż przed rokiem (ubój w sztukach zwiększył się o 2,3%).
Produkcja bydła w „starych” krajach UE zwyżkowała o 3,2% (w sztukach zwiększyła się zaś o 1,4%). Te wzrosty produkcji dotyczyły przede wszystkim wolców (+8,5%) oraz jałówek (+5,8%), a także cieląt (+3,5%), krów (+5,3%) i młodego bydła (+2,2%).
W omawianym okresie więcej bydła w tonach wyprodukowała m.in. Rumunia, Estonia, Polska, Włochy, Luksemburg, Bułgaria, Hiszpania, Litwa, Cypr, Portugalia, Finlandia, Słowenia, Belgia, Austria, Czechy, Francja oraz Łotwa. Największe spadki produkcji odnotowano natomiast na Malcie, w Grecji, Chorwacji, Danii, na Słowacji, w Irlandii oraz w Szwecji.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA