W ocenie samorządu rolniczego

Do konsultacji społecznych został przekazany przygotowany przez resort rolnictwa projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdaniem samorządu rolniczego zawarta w projekcie rozporządzenia propozycja przeniesienia z biur powiatowych ARiMR do oddziałów regionalnych ARiMR spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest poważnym utrudnieniem administracyjnym dla drobnych rolników, co może skutkować zniechęceniem do skorzystania przez nich z ww. działania.

Ponadto w ocenie izb rolniczych proponowana kwota pomocy może być uznana za stosunkowo niską w stosunku do określonych wymogów do jej uzyskania. Dlatego, zdaniem samorządu rolniczego, dodatkowe utrudnienie dla rolników przy składaniu wniosków, którym jest konieczność dotarcia w tym celu do oddziału regionalnego ARiMR nie powinno być wprowadzane.

Źródło: KRIR