W obronie acetochloru

Przedstawiamy stanowisko Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w sprawie prób wycofania z możliwości środków ochrony roślin na bazie acetochloru.

Przydatność środków ochrony roślin na bazie acetochloru jest potwierdzona przez wieloletnie stosowanie w zasiewach kukurydzy, gatunku, w którym zwalczanie chwastów jest coraz trudniejsze ze względu na zmniejszenie liczby herbicydów pozostających do dyspozycji rolników.
Ewentualne wyeliminowanie z rynku kolejnych preparatów zawierających acetochlor problem ten jeszcze bardziej pogłębi.
Należy dodać, że utrata kolejnych produktów do ochrony kukurydzy może wpłynąć na wzrost kosztów produkcji, które już teraz są bardzo wysokie.
W związku powyższym Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest przeciwny wycofania tej grupy środków ochrony roślin.

Uzasadnienie
W dniu 11 Października 2011 roku miało miejsce głosowanie w sprawie substancji aktywnej acetochlor . Zaproponowane przez Komisje Europejską stanowisko, aby nie dopuścić jej do stosowania nie uzyskało poparcia większości krajów członkowskich i nie zostało przyjęte.
W związku z powyższym, rozstrzygnięcie tej sprawy powierzono specjalnie powołanemu Komitetowi Odwoławczemu, który ma podjąć ostateczną decyzję w czasie najbliższych 3, 4 tygodni.
Komisja Europejska podkreśla, że podczas tego spotkania mogą być rozpatrywane dodatkowe, przedłożone przez poszczególne kraje członkowskie propozycje ograniczenia ryzyka wynikającego ze stosowania przedmiotowej substancji aktywnej.
Odpowiednia modyfikacja obecnego zakresu stosowania acetochloru, np. przez ograniczenie dopuszczalnej liczby zabiegów, eliminuje potencjalne, teoretyczne zagrożenia, które zostały wskazane przez Komisję Europejską. Pełna ocena dokumentacji przeprowadzona przez upoważnione podmioty merytoryczne w Hiszpanii i potwierdza, że zaproponowane ograniczenia do zakresu stosowania acetochloru w pełni odpowiadają na zarzuty postawione przez Komisję Europejską

Tadeusz SzymańczakStanisław Kacperczyk
Rzecznik PrasowyPrezes Zarządu
Polskiego Związku ProducentówPolskiego Związku Producentów
Roślin ZbożowychRoślin Zbożowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności