W Niemczech budżet zarabia na produkcji biodiesla

Rosnący rynek biodiesla pozytywnie oddziałuje na niemiecką gospodarkę i wpływy do budżetu – taki jest podstawowy wniosek raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką (IFO) z Monachium.

Rosnący rynek biodiesla pozytywnie oddziałuje na niemiecką gospodarkę i wpływy do budżetu – taki jest podstawowy wniosek raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką (IFO) z Monachium.

Przychody (obroty) generowane w sektorze biodiesla w 2005 roku wyniosły 1,9 miliarda EUR. Prognozuje się że przychody te wzrosną do 3,6 miliarda EUR do roku 2007 co oznacza podwojenie w porównaniu ze stanem z roku ubiegłego.

Wyniki obliczono na podstawie analizy uwzględniającej cały łańcuch przetwórczy począwszy od uprawy rzepaku a skończywszy na stacji paliw. Z punktu widzenia budżetu, dane również są korzystne – mimo obowiązującego w 2005 roku zwolnienia biodiesla z podatku od paliw mineralnych (akcyzy) wpływy do budżetu w formie podatków i wpłat na ubezpieczenia społeczne wyniosły 798 miliony Euro. Taka kwota stanowi 105% sumy z jakiej budżet zrezygnował utrzymując zwolnienie podatkowe.

Wskaźnik ten ma szansę poszybować aż do 344% w roku 2007 co należy wiązać z wprowadzeniem obowiązku dodawania biodiesla do oleju napędowego na podstawie stosownej ustawy (Biokraftstoffquotengesetz).

To jak ważny dla gospodarki Niemiec jest sektor biodiesla potwierdzają dane z raportu Instytutu. Obecnie produkcja biodiesla w Niemczech gwarantuje 22.400 miejsc pracy przede wszystkim w rolnictwie. Do roku 2009 powstanie kolejnych 28 tysięcy nowych miejsc pracy w tym sektorze.

Źródło: www.biodiesel.pl Alan