W marcu poznamy szczegóły reformy KRUS

W marcu mają być znane szczegóły projektu dotyczącego reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który powstaje w resorcie rolnictwa – poinformował dziś Agrobiznes.

Projekt już dziś budzi wielkie emocje wśród rolników. Za nim zmiany będą wprowadzone w życie, zostaną skonsultowane z organizacjami branżowymi i związakami zawodowymi rolników. Wiadomo jednak, że reforma będzie dotyczyła głównie zróżnicowania składek płaconych przez rolników, prawdopodobnie od ilości posiadanej ziemi, a co za tym idzie należnych świadczeń.

Dziś składka na ubezpiecznie społeczne rolników wynosi ok. 250 zł na kwartał, a najniższa emerytura ok. 600 zł. Składka jest równa dla wszystkich, nie zależnie od dochodów i hektarów. Pięniądze płacone przez rolników nie wystarczają do obłsugi wszystkich świadczeń społecznych. Daltego też budżet państwa dopłaca rocznie 15 mld złotych do składki zdrowotnej.

Jak zapowiadli politycy PO w późniejszym etapie wprowadzania reformy, wysokości składki płaconej na KRUS, ma być zależna od osiąganych dochodów przez rolników. To wymusi na nich prowadzenie pełnej księgowości.

opr. MS
Wrp.pl