W kwestii ustawy o nasiennictwie

Prezentujemy stanowisko organizacji sektora rolno-spożywczego, skupiających największych producentów i przetwórców surowców rolno-spożywczych w Polsce dotyczące projektowanych przepisów.

Szanowny Pan
Jerzy Chróścikowski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

Z związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy o nasiennictwie, Forum niżej podpisanych organizacji sektora rolno-spożywczego, skupiających największych producentów i przetwórców surowców rolno-spożywczych w Polsce chciałoby wyrazić swoje stanowisko dotyczące projektowanych przepisów.
W obecnie obowiązującej ustawie o nasiennictwie (Dz. U. 2003 Nr 137 poz. 1299 ze zm.) wprowadzono zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie oraz zakaz wpisu tych odmian do krajowego rejestru. Komsja Europejska zakwestionowała wspomniane przepisy i skierowała przeciwko Polsce wniosek do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie C-165/08, Polska jest zobowiązana w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GM i rejestracji odmian roślin GM.
W związku z powyższym postulujemy wykreślenie zapisu wprowadzonego podczas prac w Sejmie RP w Art. 104 ust. 2 projektu ustawy o nasiennictwie: 2. Nie dopuszcza się do obrotu materiału siewnego, o którym mowa w ust. 1, odmian zawierających modyfikację genetyczną.”
Zapis ten jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej jak również nie spełnia wspomnianych wcześniej wymogów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 03.06.2011 (opinia do druku sejmowego nr 4213). Przepis zakazujący obrotu w Polsce materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oznacza, że Polska podejmuje decyzję o niewdrożeniu wyroku ETS co wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi z jakimi należy się liczyć za łamanie prawa UE.
Poprzez wprowadzenie wspomnianego zakazu, polscy rolnicy jak i polskie firmy nasienne zostaną pozbawione prawa wyboru korzystania z nowoczesnych technologii w tym roślin genetycznie zmodyfikowanych, natomiast rolnicy z krajów ościennych będą mogli z tego prawa szeroko korzystać. Dlatego też oczekujemy swobodnego dostępu do nowoczesnych technologii w rolnictwie oraz stabilnego prawa, w którym polscy rolnicy będą mieli możliwość funkcjonowania, na równi z innymi rolnikami w Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Adam Koryzna Prezes Stowarzyszenia “Koalicja na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa” Tadeusz Michalski
Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
Stanisław Barnaś
Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego
Stanisław Kacperczyk
Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
Wiesław Gryn
Prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności