W kwestii produktywności w rolnictwie

W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność, na posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbyło się w dniu 11 września w Nikozji na Cyprze, Copa-Cogeca nakreśliła najlepsze sposoby na utrzymanie potencjału UE w produkcji rolnej, przy jednoczesnej ochronie ograniczonych zasobów – szczególnie ziemi i wody.

Miało to miejsce po tym, jak Ministrowie przedyskutowali nowy dokument opracowany przez Prezydencję Cypryjską. Przeanalizowano w nim potrzebę solidniejszych instrumentów i wsparcia dla rolników, które umożliwiłyby im poradzenie sobie z coraz mniejszą dostępnością wody i ograniczyłyby zjawisko opuszczania ziemi. Gerd Sonnleitner podkreślił: W świetle zmieniających się warunków klimatycznych oraz coraz większego zapotrzebowania społecznego na surowce odnawialne, wykorzystanie gleby i ziemi stają się coraz bardziej kluczowymi tematami dla rolników i leśników. Jesteśmy zgodni co do tego, że produkcja rolna musi być prowadzona w sposób zrównoważony, który wspomoże walkę ze zmianami klimatu. Jednocześnie UE musi również mieć swój udział w sprostaniu przyszłemu zapotrzebowaniu na żywność. Przy ograniczonych światowych zasobach ziemi i wody oraz zmianach klimatu nie możemy już sobie pozwolić na realizację polityk środowiskowych bez uwzględniania ich wpływu na produkcję. Rolnicy popierają ideę zazieleniania, ale musimy wyeliminować negatywne elementy propozycji Komisji polegające na dalszym zazielenianiu WPR, jako że wiążą się ze zbytnia biurokracją i nie przyczynią się do bardziej zrównoważonej produkcji ani nie odniosą oczekiwanego efektu. Spowodują wzrost kosztów ponoszonych przez rolników i ograniczą ich konkurencyjność“.

Pan Sonnleitner w szczególności przestrzegał przed propozycją Komisji polegającą na utworzeniu obszarów proekologicznych, co przekłada się na zmniejszenie terenów dostępnych na produkcję o 7% bez jasnych korzyści dla środowiska. “W związku z poważną suszą i wymarzaniem upraw oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na żywność na świecie instrumenty te naprawdę nie są pomocne. Europejski sektor rolnictwa musi osiągać wyniki ekonomiczne“, dodał.

Wskazał następnie, że kwestie takie jak ochrona gleby, zasklepienie gleby i opuszczanie ziemi, które są w coraz większym stopniu powiązane ze skutkami zjawisk pogodowych, leżą nam na sercu. “Nie ma wątpliwości co do tego, że gleba jest wartościowym zasobem oraz kluczowym elementem produkcji w sektorach rolnictwa i leśnictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnicy zarządzają połową gruntów w UE, a ziemia jest ich podstawowym środkiem produkcji oraz stanowi część dziedzictwa i własności, w interesie rolników leży utrzymanie gruntów w dobrym stanie i zadbanie o to, by były żyzne i produktywne w perspektywie długoterminowej. Uważamy, że najlepiej prowadzić ochronę gleb poprzez starannie ukierunkowane działania informacyjne i doradcze, działania dobrowolne oraz partnerstwa, komunikację na temat najlepszych praktyk oraz większy nacisk na dalsze badania“, podkreślił.

Wiceprzewodniczący Cogeca Christian Pees dodał, że tylko 6% gruntów rolnych w UE jest nawadnianych, co pokazuje jak bardzo jesteśmy narażenie na skutki suszy. Podkreślił ogromne znaczenie produkcji rolnej na terenach nawadnianych, które są szczególnie żyzne i umożliwiają uzyskiwanie upraw wysokiej jakości. Ponadto, nawadnianie będzie miało jeszcze większą wagę w przyszłości. Dlatego fundamentalne znaczenie ma zapewnienie wydajnej gospodarki wodnej.
Zrównoważona produkcja rolna w sytuacji zmian klimatu oznacza, że niezbędne będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw wody. Sektor rolnictwa już poczynił starania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania na wodę. Tym niemniej, dla dalszego usprawniania gospodarki wodnej w całej UE kluczowe znaczenie mają instrumenty dobrowolne i partnerstwa. Instrumenty rolno-środowiskowe, zarówno stosowane obecnie, jak i planowane na przyszłość, są niezmiernie ważne w perspektywie dalszego dostosowania praktyk rolnych do ograniczeń środowiskowych. Dlatego oczekujemy, że działania w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego “Wydajne i zrównoważone rolnictwo”, nowego instrumentu polityki rozwoju obszarów wiejskich, przełożą się na dodatkowe korzyści dla rolników. Potrzebujemy również instrumentów promujących zielony wzrost czyli połączenie ochrony środowiska i procesów produkcyjnych w sposób umożliwiający utrzymanie zdolności produkcyjnej. Jeżeli chodzi o wodę, oznacza to udział w wydajnym i produktywnym wykorzystania zasobów wodnych. Podsumowując, uważamy że potrzeba dodatkowego instrumentu na rzecz zielonego wzrostu w II filarze WPR. Instrument ten powinny być szczególnie ukierunkowane na realizacje piątego celu UE – przejście na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na zmiany klimatu. Ponadto, ochronę zasobów wodnych można realizować skuteczniej poprzez inne rozwiązania niż eliminowanie 7% gruntów ornych z produkcji. Najlepszym sposobem jest dostosowanie rozwiązań do warunków panujących na miejscu. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsza dyskusja będzie owocna i przyczyni się do wzmocnienia sektora rolnica i dostarczania dóbr społeczeństwu europejskiemu“, podsumował.
Źródło: Copa – Cogeca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności