W Jasionce o rolnictwie

Konferencja w Jasionce po raz kolejny zgromadziła ekspertów oraz przedstawicieli świata polityki i rolnictwa. Dyskutują oni o sytuacji w rolnictwie zarówno polskim, jak i europejskim.

Umiejętnie prowadzona polityka energetyczna państwa, uwzględniająca olbrzymi potencjał polskiej wsi mogłaby być sporą szansą na rozwój terenów wiejskich w Polsce, a co za tym idzie – alternatywą dla produkcji energii z tradycyjnych surowców. W dobie konfliktu na Ukrainie, rolnicy borykają się z ogromnym problemem, jakim jest rosyjskie embargo na wytwarzane przez nich produkty. W związku z tym, domagają się oni rekompensat za poniesione straty. Wpływ na kondycję gospodarstw rolnych może mieć również umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i USA. Czy europejskie rolnictwo na niej zyska, czy też straci…?

O rzeczywistości i perspektywach stojących przed polską i europejską wsią, jak co roku dyskutują eksperci i przedstawiciele świata polityki w ramach konferencji Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Jasionce k. Rzeszowa.

Negocjowana aktualnie umowa o wolnym handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami zrzeszonymi we Wspólnocie, budzi szereg wątpliwości. Z jednej strony, stanowi szansę na zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz zwiększenie transoceanicznej wymiany handlowej. Jednak, z perspektywy rolników, może oznaczać napływ tańszej i gorszej jakościowo żywności z USA. Może to doprowadzić do obniżenia cen także polskich produktów, a w efekcie – zmniejszyć dochody rolników.

Jednak możliwość pozyskania dodatkowego rynku zbytu oraz zwiększenia eksportu brzmią obiecująco, szczególnie teraz, gdy polskie rolnictwo boryka się z problemem nałożonego przez Rosję embarga na produkty rolne. W wyniku niemożności uzyskania z tego tytułu odpowiednich odszkodowań oraz braku krajowego systemu wsparcia rolników dotkniętych sankcjami, narastają niepokoje społeczne, w efekcie czego pojawiają się protesty.

– Tegoroczne spotkanie odbywa się w wyjątkowym okresie. Upłynęły zaledwie cztery miesiące od powołania nowej Komisji Europejskiej oraz dziewięć miesięcy od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Harmonijna współpraca obu tych instytucji jest kluczowa. Jednocześnie, finalizowane są negocjacje umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA (TTIP), która jest postrzegana zarówno jako wielka szansa, ale też, zwłaszcza przez środowiska rolników, jako zagrożenie – mówi Marek Zagórski, prezes zarządu fundacji EFRWP. – W tym samym czasie, europejskie rolnictwo dźwiga brzemię rosyjskiego embarga na produkty rolne, a polskie rolnictwo boryka się z protestami rolników. Wszystkie te wydarzenia skłaniają do dyskusji na temat aktualnej sytuacji polskiego i europejskiego rolnictwa – dodaje.

Dodatkowo, kwestią wciąż nieuregulowaną, a niezwykle istotną w perspektywie rozwoju polskiej wsi, pozostaje polityka energetyczna. Na uwagę zasługuje w szczególności możliwość wykorzystania potencjału polskich obszarów wiejskich w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE). Energetyka prosumencka oraz wykorzystanie OZE mogłyby stanowić krok w stronę realnego uniezależnienia energetycznego od zagranicznych dostawców energii.

Nad wspomnianymi zagadnieniami pochylili się przedstawiciele świata polityki i nauki oraz reprezentanci struktur wspólnotowych w ramach corocznej konferencji w Jasionce k/Rzeszowa, której pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa dyskutowali m.in.: prof. Jerzy Buzek (były przewodniczący Parlamentu Europejskiego), Marek Sawicki (minister rolnictwa i rozwoju wsi), Danuta Hübner (przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego), Czesław Siekierski (przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego), Péter Gál (zastępca sekretarza stanu ds. chronionych oznaczeń geograficznych/pochodzenia w ministerstwie rolnictwa Węgier) oraz Marie Donelly (dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii, badań i innowacji, efektywności energetycznej w Dyrekcji Generalnej ds. Energii).

Coroczna konferencja w Jasionce jest elementem obchodów rocznicy śmierci śp. Józefa Ślisza – zasłużonego lidera niezależnego ruchu ludowego, późniejszego wicemarszałka Senatu RP.

Konferencja w Jasionce k. Rzeszowa, organizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw stojących przed polską wsią, a tematyka sesji i poszczególnych debat co roku obejmuje najważniejsze kwestie dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich. Ideą konferencji w Jasionce, która odbywa się cyklicznie od 2011 roku, jest również wypracowanie rozwiązań dla zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. Co roku w inicjatywie uczestniczą znane osobistości ze świata polityki i nauki, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej.

Renata Struzik, za: EFRWP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności