W jakich sytuacjach i czym dokarmiać dolistnie rośliny uprawne?

Inteligencja w opryskiwaczach polowych

Wiosna za pasem, a w niektórych warunkach wiosenne nawożenie dolistne może okazać się niezbędne, jeżeli chcemy uzyskać dobry plon. Dzisiaj przedstawimy ogólne zasady dokarmiania dolistnego roślin uprawnych. 

Ustalenie racjonalnych dawek nawozów jest możliwe w oparciu o znajomość odczynu i zasobności gleby w przyswajalne składniki. Optymalnym odczynem dla większości roślin, a zarazem dobrej przyswajalności makroelementów, jest pH gleby w zakresie 5,6–7, zaś dla mikroelementów – 5–6, z wyjątkiem molibdenu – powyżej 6.

Czytaj także: Jak skutecznie uprawiać zboża jare?

Gorsze zaopatrzenie roślin w składniki zachodzi też przy jednostronnym nawożeniu, czyli wnoszeniu zbyt dużych dawek niektórych z nich, co skutkuje blokadą w pobieraniu innych. Przyczyną niedoboru mogą być też słabiej rozbudowane korzenie, na glebach zbitych, zaskorupionych, nadmiernie wilgotnych lub przesuszonych, również w wyniku uszkodzeń przez choroby i szkodniki, jak też ruchomy glin (przy pH poniżej 5). Niedobór może też wynikać z ekstremalnego przebiegu pogody. Przy niskiej temperaturze gorzej przyswajany jest fosfor i magnez. Również wysokie temperatury i związany z tym niedobór wilgoci, przy wnoszeniu nawozów w wierzchnią, przesuszoną warstwę gleby, ogranicza przyswajalność większości z nich.

W jakich sytuacjach dokarmiać dolistnie?

Podane przyczyny gorszej przyswajalności składników powodują, że rolnik nie uzyskuje zakładanych plonów. Zalecić można wówczas dolistne dokarmianie roślin. Dotyczy to zwłaszcza gospodarstw uzyskujących wysokie plony, bowiem w tzw. krytycznych okresach wegetacji, podczas intensywnego wzrostu i rozwoju roślin, a przy tym dużego zapotrzebowania na składniki pokarmowe, system korzeniowy nie jest w stanie sprostać tym potrzebom. Oczywiście w wyniku dokarmiania dolistnego w znacznie większym stopniu można zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w mikroelementy, gdyż są one pobierane w niewielkich dawkach. Poza tym ich wykorzystanie po wniesieniu na część nadziemną jest przeciętnie 10-krotnie wyższe niż z gleby.

Czytaj także: Jaką odmianę jęczmienia jarego wybrać?

W określonych sytuacjach dobre wyniki daje także dolistne dokarmianie makroelementami. Dla przykładu widoczne objawy niedoboru fosforu w okresie jesiennym i wiosennym (fioletowo-różowe przebarwienia dolnej części łodyg i liści) można złagodzić po dolistnej aplikacji nawozów z podwyższoną zawartością tego składnika. Podobnie z deficytem azotu, dodając do sporządzanego roztworu mocznik. Z kolei magnez i siarka wnoszona są dolistnie w większej ilości, w postaci jedno- lub siedmiowodnego siarczanu magnezu (jednowodny ociepla sporządzany roztwór). W mniejszym stopniu przez dokarmianie dolistne, można zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w potas, pobierany przez rośliny w znacznie większych ilościach niż fosfor, magnez i siarka. Poza tym lepszą przyswajalność i lepsze efekty plonotwórcze zapewni wniesienie tej samej ilości składnika w kilku opryskach, a nie w jednej skoncentrowanej dawce. Lepsze wyniki pod względem przyswajalności, a ściślej „dotarcia” składników do odpowiednich tkanek i komórek rośliny, daje też wniesienie miedzi, cynku, manganu i żelaza w postaci schelatowanej. Występujące na rynku sole tych składników są wprawdzie bardziej skoncentrowane i tańsze (nie zawsze), ale ich przyswajalność jest 3–5-krotnie niższa. 

Najlepszy efekt z dokarmiania dolistnego uzyskuje się przy aplikacji roztworu w dni pochmurne oraz umiarkowanej temperaturze (12–20°C). W załączonej tabeli podano skład wybranych nawozów uniwersalnych, a więc polecanych pod różne uprawy. Wykazują one zazwyczaj niską zawartość mikroelementów, zaś wysoką makroelementów. Ich wyłączne stosowanie nie zawsze daje zadowalające rezultaty, gdyż niektóre mikroelementy są w nich zbędne, zaś niedoborowe występują w tego typu nawozach w zbyt małej koncentracji. Wskazany jest zatem dodatek do sporządzanego roztworu, pod poszczególne uprawy pojedynczych, bardziej skoncentrowanych nawozów mikroelementowych.

Zawartość składników w wybranych dolistnych nawozach uniwersalnych (w % wagowych)

prof. dr hab. Czesław Szewczuk, dr hab. Danuta Sugier, prof. UP

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności