W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?

Uczestnicy debaty - od lewej: Markus Baltzer, Marcin Grabowski, Zbigniew Brzózka, Piotr Oleśkiewicz-Popiel, Marek Posobkiewicz

Firma Bayer, działająca w obszarach ochrony zdrowia i rolnictwa, zorganizowała w Warszawie 11 grudnia br. debatę nt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” z udziałem ekspertów ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.

W związku ze znaczącym wzrostem liczby ludności i liczby 80-latków do 2050 roku, eksperci próbowali odpowiedzieć, jak zapewnić optymalny dostęp do opieki zdrowotnej i godne życie seniorów oraz odpowiednią ilość żywności przy kurczących się zasobach ziemi nadającej się do uprawy.

– Odpowiedzią na wyzwania przyszłości w kontekście starzejących się społeczeństw z pewnością będzie telemedycyna. Teleopieka czy aplikacje mobilne dają możliwość zdalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi. Dzięki takim urządzeniom wszczepialnym, jak stymulator czy defibrylator – umożliwiającym monitorowanie stanu pacjenta – osoba ta nie musi fizycznie pojawiać się u lekarza. Urządzenia typu stymulator, są istotne nie tylko w kontekście zagrożenia życia, ale służą do monitorowania wielu parametrów życiowych pacjentów przewlekle chorych, którymi są z reguły osoby starsze – powiedział dr hab. n med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej, która prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie projektowania i konstrukcji sensorów chemicznych i biosensorów oraz miniaturowych systemów analitycznych, zwrócił uwagę na konieczność współpracy interdyscyplinarnej na rzecz ochrony zdrowia. – Od początku istnienia naszej grupy badawczej, jej celem było stworzenie silnego zespołu naukowego, łączącego specjalistów z różnych dziedzin: z chemii i biotechnologii, ale również mikrobiologii, nanotechnologii czy elektroniki. Działania interdyscyplinarne wymagają współpracy z zewnętrznymi partnerami, np. lekarzami czy producentami urządzeń diagnostycznych. Wiele obecnych opracowań pozostaje na etapie studium, ale część z nich staje się dostępna dla pacjentów i lekarzy, zwłaszcza w sytuacji narastającego problemu opieki zdrowotnej osób w starszym wieku, wczesnej diagnostyki wielu chorób czy dostępności urządzeń – mówi Zbigniew Brzózka.

Z kolei dr hab. inż. Piotr Oleśkiewicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, podkreślił, że obecnie największymi wyzwaniami gospodarek są zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Koniecznością jest ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest np. przyjazna technologia wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów, np. serwatki, która została uhonorowana nagrodą AgoBioTop przez Komitet Biotechnologii PAN. Dzięki tej metodzie będzie można produkować biopaliwa i biochemikalia o neutralnej emisji gazów cieplarnianych. Ten przykład wpisuje się w koncepcje gospodarki obiegu zamkniętego. – Tworząc takie technologie nie wykorzystujemy więcej zasobów, nie potrzebujemy więcej miejsca na plantacje do wytwarzania surowców. Dodatkowym plusem jest ograniczenie ścieków i odpadów, z którymi musimy się uporać – powiedział Piotr Oleśkiewicz-Popiel.

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności do 30% w 2025 r. i 50% do roku 2030. Opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela nowa technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów organicznych wspomaga osiągnięcie tego celu, a także wpływa na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii.

Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w latach 2012-2018, zwrócił uwagę z jednej strony na problem głodu, a z drugiej na nadprodukcję i marnowanie żywności.

– Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom możemy produkować bardzo dużo bezpiecznej, smacznej i taniej żywności, którą możemy bardzo długo przechowywać. Nie rozwiązuje to jednak problemu głodu na świecie, mimo, że w jednych krajach tysiące ton żywności się marnuje.

Aktualnie każdego roku na świecie marnuje się ponad miliard ton żywności. Za większość strat odpowiadają konsumenci w krajach uprzemysłowionych: 13% żywności kupowanej w Europie kończy w śmietniku, natomiast w Stanach Zjednoczonych prawie 16%.

Podsumowując, Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. powiedział, że firma Bayer działa w obszarach ochrony zdrowia i żywności, dostarczając innowacyjne leki i terapie oraz nowoczesne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Wojciech Suwara