fbpx
Strona głównaWiadomościW jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?

W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?

Firma Bayer, działająca w obszarach ochrony zdrowia i rolnictwa, zorganizowała w Warszawie 11 grudnia br. debatę nt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” z udziałem ekspertów ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.

W związku ze znaczącym wzrostem liczby ludności i liczby 80-latków do 2050 roku, eksperci próbowali odpowiedzieć, jak zapewnić optymalny dostęp do opieki zdrowotnej i godne życie seniorów oraz odpowiednią ilość żywności przy kurczących się zasobach ziemi nadającej się do uprawy.

– Odpowiedzią na wyzwania przyszłości w kontekście starzejących się społeczeństw z pewnością będzie telemedycyna. Teleopieka czy aplikacje mobilne dają możliwość zdalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi. Dzięki takim urządzeniom wszczepialnym, jak stymulator czy defibrylator – umożliwiającym monitorowanie stanu pacjenta – osoba ta nie musi fizycznie pojawiać się u lekarza. Urządzenia typu stymulator, są istotne nie tylko w kontekście zagrożenia życia, ale służą do monitorowania wielu parametrów życiowych pacjentów przewlekle chorych, którymi są z reguły osoby starsze – powiedział dr hab. n med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej, która prowadzi działalność naukowo-badawczą w dziedzinie projektowania i konstrukcji sensorów chemicznych i biosensorów oraz miniaturowych systemów analitycznych, zwrócił uwagę na konieczność współpracy interdyscyplinarnej na rzecz ochrony zdrowia. – Od początku istnienia naszej grupy badawczej, jej celem było stworzenie silnego zespołu naukowego, łączącego specjalistów z różnych dziedzin: z chemii i biotechnologii, ale również mikrobiologii, nanotechnologii czy elektroniki. Działania interdyscyplinarne wymagają współpracy z zewnętrznymi partnerami, np. lekarzami czy producentami urządzeń diagnostycznych. Wiele obecnych opracowań pozostaje na etapie studium, ale część z nich staje się dostępna dla pacjentów i lekarzy, zwłaszcza w sytuacji narastającego problemu opieki zdrowotnej osób w starszym wieku, wczesnej diagnostyki wielu chorób czy dostępności urządzeń – mówi Zbigniew Brzózka.

Z kolei dr hab. inż. Piotr Oleśkiewicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, podkreślił, że obecnie największymi wyzwaniami gospodarek są zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Koniecznością jest ograniczenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych. Odpowiedzią na te wyzwania jest np. przyjazna technologia wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów, np. serwatki, która została uhonorowana nagrodą AgoBioTop przez Komitet Biotechnologii PAN. Dzięki tej metodzie będzie można produkować biopaliwa i biochemikalia o neutralnej emisji gazów cieplarnianych. Ten przykład wpisuje się w koncepcje gospodarki obiegu zamkniętego. – Tworząc takie technologie nie wykorzystujemy więcej zasobów, nie potrzebujemy więcej miejsca na plantacje do wytwarzania surowców. Dodatkowym plusem jest ograniczenie ścieków i odpadów, z którymi musimy się uporać – powiedział Piotr Oleśkiewicz-Popiel.

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności do 30% w 2025 r. i 50% do roku 2030. Opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela nowa technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów organicznych wspomaga osiągnięcie tego celu, a także wpływa na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii.

Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w latach 2012-2018, zwrócił uwagę z jednej strony na problem głodu, a z drugiej na nadprodukcję i marnowanie żywności.

– Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom możemy produkować bardzo dużo bezpiecznej, smacznej i taniej żywności, którą możemy bardzo długo przechowywać. Nie rozwiązuje to jednak problemu głodu na świecie, mimo, że w jednych krajach tysiące ton żywności się marnuje.

Aktualnie każdego roku na świecie marnuje się ponad miliard ton żywności. Za większość strat odpowiadają konsumenci w krajach uprzemysłowionych: 13% żywności kupowanej w Europie kończy w śmietniku, natomiast w Stanach Zjednoczonych prawie 16%.

Podsumowując, Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o.o. powiedział, że firma Bayer działa w obszarach ochrony zdrowia i żywności, dostarczając innowacyjne leki i terapie oraz nowoczesne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Wojciech Suwara

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.